kategorie zahrnující problematiku software: DBS, SQL, OOP

kurz operačních systémů, souborových systémů, služeb a jejich používání
kurz objektově orientovaného programování cvičeného v jazyce JAVA

kurz databázových systémů, relačních databází, jazyka SQL cvičeného v systému MySQL

kurz webových technologií HTML, CSS, PHP