kategorie zahrnující problematiku počítačových sítí

kurz zaměřený na problematiku IP adresace v počítačových sítích